smartbus-logo

Έξυπνα Λεωφορεία για Έξυπνες Πόλεις

Βελτίωση της αξιοπιστίας των τροφοδοτικών του προαστιακού σιδηροδρόμου και της άνεσης των επιβατών

bus-stop

Η Εξέλιξη της Δημόσιας Συγκοινωνίας

Η μεγάλη πρόκληση, για την τύχη του πλανήτη, που είναι η κλιματική αλλαγή οδηγεί τη διεθνή κοινότητα να αναζητεί τρόπους περιορισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των πόλεων. Στις αστικές μετακινήσεις οφείλεται ένα μεγάλο τμήμα των ανθρωπογενών εκπομπών. Γι’ αυτό οι σύγχρονες πολιτικές βιώσιμης κινητικότητας έχουν ως στόχο την υποκατάστασή του ΙΧ από μέσα και τρόπους πιο φιλικούς στο περιβάλλον. Ωστόσο αρκετές πόλεις χαρακτηρίζονται από αραιή δόμηση με δυσδιάκριτα τα όριά τους. Οι αποστάσεις μεγαλώνουν συνεχώς. Στις αραιοδομημένες περιοχές η δημόσια συγκοινωνία δεν είναι βιώσιμη οικονομικά, διότι η πελατεία διαχέεται σε μεγάλες επιφάνειες που καλύπτονται δύσκολα

Η αύξηση της ελκυστικότητας ενός μέσου μεταφοράς επηρεάζεται από τα επίπεδα άνεσης, αξιοπιστίας, ταχύτητας και το κόστος του . Η συνδυασμένη μετακίνηση προαστιακού σιδηρόδρομου και ενός ακόμη μέσου συλλογικής χρήσης, που θα οδηγούσε τον μετακινούμενο στον τελικό του προορισμό, θα ήταν μία βιώσιμη ανταγωνιστική λύση απέναντι στο αυτοκίνητο. Οι προσπάθειες για συνδυασμένες μετακινήσεις έχουν ως βασικό εμπόδιο την αδυναμία συντονισμού των δρομολογίων του σιδηρόδρομου με αυτά άλλων οδικών μέσων, που δρομολογούνται από διαφορετικούς παρόχους. Συντονισμός σημαίνει απόλυτη αξιοπιστία στα δρομολόγια όλων των παρόχων, κάτι που είναι σπάνιο. Συγχρόνως κανένας πάροχος δεν επιθυμεί να επιβαρύνεται με τις καθυστερήσεις του άλλου, καθώς αυτό θα προκαλούσε μείωση της αξιοπιστίας του.

Η ανάπτυξη της τηλεματικής και της τεχνολογίας του smartphone επιτρέπει πλέον την ανάπτυξη δρομολογίων που δεν είναι σταθερά, αλλά προσαρμόζονται σε πραγματικό χρόνο στις ανάγκες των επιβατών, δίνοντας πιο προσωποποιημένα χαρακτηριστικά στηνεξυπηρέτηση που προσφέρουν. Τις αλλαγές αυτές μπορούν όλοι δυναμικά να τις πληροφορούνται και να προσαρμόζουν αντίστοιχα το πρόγραμμά τους, χωρίς να χάνουν χρόνο περιμένοντας στη στάση.

environment

Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των πόλεων

car

Περιορισμός της χρήσης αυτοκινήτων

Η Καινοτομία του SmartBus

Στόχοι Έργου

Το προτεινόμενο έργο έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία ενός προϊόντος γεωπληροφορικής και επικοινωνιών που θα εξοπλίσει τροφοδοτικά του προαστιακού σιδηροδρόμου λεωφορεία, ώστε να αποκτήσουν χαρακτηριστικά που θα βελτιώσουν την αξιοπιστία τους και την άνεση των επιβατών.

separator
separator

Προσαρμογή των δρομολογίων τους στις αναχωρήσεις και αφίξεις του προαστιακού, ακόμη και σε περιπτώσεις καθυστερήσεων, ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος μετεπιβίβασης από το ένα μέσο στο άλλο

busandtrain
separator3
separator2

Επιλογή μεταξύ εγκεκριμένων εναλλακτικών διαδρομών εκείνες που θα μειώνουν τον συνολικό χρόνο μετακίνησης όλων των επιβατών που κάθε φορά θα χρησιμοποιούν ένα λεωφορείο, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου περπατήματός τους, από τη στάση προς τον τελικό προορισμό.

map-bus-stop

Για την ανάπτυξη του προϊόντος θα συνεργαστεί η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΣΑΤΜ) του ΕΜΠ με δύο εταιρείες (AMCO και ΑΕΘΩΝ). Η μεν Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας της ΣΑΤΜ θα αναλάβει την εκπόνηση κοινωνικής έρευνας για τον προσδιορισμό των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών που επιθυμεί το επιβατικό κοινό από την υπηρεσία, οι δε εταιρίες θα αναπτύξουν λογισμικό και θα αξιοποιήσουν εμπορικά το προϊόν.

Η εφαρμογή θα γίνει στην περιοχή όπου περιλαμβάνονται δύο αστικοί πόλοι, της Κορίνθου και του Λουτρακίου, και εξυπηρετείται από τον προαστιακό σιδηρόδρομο και πιο συγκεκριμένα από το προαστιακό σταθμό της Κορίνθου. Η περιοχή αυτή εμφανίζει σήμερα έντονη αστική διάχυση και οι περισσότερες μετακινήσεις γίνονται με τη χρήση ιδιωτικού αυτοκινήτου. Σε μερικά χρόνια, μετά την εκπόνηση του πιλότου, ο προαστιακός θα επεκταθεί στο Λουτράκι. Τότε νέες ευκαιρίες θα δοθούν για συνδυασμένη λειτουργία λεωφορείου και προαστιακού, σε έναν ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Το έργο θα έχει άμεσα οφέλη για τον πάροχο συγκοινωνιακού έργου (ΚΤΕΛ Κορινθίας), καθώς θα προσφέρει ένα νέο αξιόπιστο, ποιοτικό, φθηνό και γρήγορο προϊόν για συνδυασμένες μετακινήσεις που θα συμβάλλει παράλληλα στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και στη μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών, καθώς θα ενισχυθεί η προσβασιμότητα χωρίς την ανάγκη χρήσης αυτοκινήτου. Η επιτυχία της πιλοτικής εφαρμογής θα καταστήσει δυνατή τη διάχυση του προϊόντος και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού, συμβάλλοντας στη διεθνή προσπάθεια προσέλκυσης επιβατών στη δημόσια συγκοινωνία

greece

Πιλοτική Εφαρμογή

Στο έργο θα συμμετάσχει και το ΚΤΕΛ Κορινθίας που θα έχει την ευθύνη της πιλοτικής εφαρμογής του προϊόντος.

Η εφαρμογή θα γίνει στην περιοχή όπου περιλαμβάνονται δύο αστικοί πόλοι, της Κορίνθου και του Λουτρακίου, και εξυπηρετείται από τον προαστιακό σιδηρόδρομο και πιο συγκεκριμένα από το προαστιακό σταθμό της Κορίνθου. Η περιοχή αυτή εμφανίζει σήμερα έντονη αστική διάχυση και οι περισσότερες μετακινήσεις γίνονται με τη χρήση ιδιωτικού αυτοκινήτου.

Η επιτυχία της πιλοτικής εφαρμογής θα καταστήσει δυνατή τη διάχυση του προϊόντος και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού, συμβάλλοντας στη διεθνή προσπάθεια προσέλκυσης επιβατών στη δημόσια συγκοινωνία.

Τελευταία Νέα

ee_epanek_espa-1024x125 (1)(1)

Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ (κωδικός έργου:Τ2ΕΔΚ-01695)

Διάρκεια: 17/6/2021 έως 16/12/2023 (30 μήνες)

Προϋπολογισμός: €878,288.00

Copyright 2023 © Smart Bus